UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2984
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Önkormányzati tájékoztató

A Képviselő-testület 2009. május 28-án tartotta soron következő rendes ülését.

15.00 órától az újtikosi testülettel együttes ülésen a közösen fenntartott oktatási intézmény alapító okiratát fogadták el a képviselők. Az alapító okirat új formáját egy 2008 év végén megjelent új törvény szabályozza, ennek megfelelően készült el az alapító okirat-tervezete, melyet a két testület jóváhagyott.
Ugyancsak együtt tárgyalta a két testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását. A módosításra a társulásban résztvevő önkormányzatok felhagyott szeméttelepeinek rekultivációjára benyújtandó pályázat miatt volt szükség, ugyanis részletesen szabályozni kellett a pályázatban való részvétel feltételeit. A módosítást és a pályázat elnyerését követően a tiszagyulaházi szeméttelep rekultivációja is sorra kerül.

16.00 órától a testület saját rendes ülésén a Többcélú Kistérség Polgári Társulása által hozott határozatok utólagos jóváhagyását tárgyalta első napirendként. A támogató szolgálat további működtetéséről és Folyás község egyes, eddig közösen ellátott feladatokból való kilépéséről döntött a Társulási Tanács a korábbi üléseiken. A Képviselő-testület mindkét határozatot jóváhagyta.

Második napirendként a testület a gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról szóló beszámolót tárgyalta. A feladatok egy részét a kistérségi gyermekjóléti szolgálat szakemberei látják el, így a munkájukról ők is értékelést adtak. A két beszámoló szerint kirívó eset szerencsére nem történt a településen, azonnali intézkedést nem kellet tenni. Vannak azonban kialakulóban lévő tendenciák, melyekkel szemben a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. Ilyenek pl. az igazolatlan iskolai mulasztások, melyek miatt egyre gyakoribb az oktatási intézmények jelzése.
A beszámolókat a testület elfogadta.

A Különfélék napirendben Mikó Zoltán polgármester adott tájékoztatót a képviselők részére az aktuális pályázati lehetőségekről, valamint önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok értékesítéséről. Ez utóbbira pontos felmérés és testületi határozat meghozatala után kerülhet sor.

Ezt követően a testület szociális ügyekben zárt ülésen hozott határozatot.

Maginé Csirke Erzsébet
körjegyző

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.