Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Önkormányzati tájékoztató

A Képviselõ-testület 2009. május 28-án tartotta soron következõ rendes ülését.

15.00 órától az újtikosi testülettel együttes ülésen a közösen fenntartott oktatási intézmény alapító okiratát fogadták el a képviselõk. Az alapító okirat új formáját egy 2008 év végén megjelent új törvény szabályozza, ennek megfelelõen készült el az alapító okirat-tervezete, melyet a két testület jóváhagyott.
Ugyancsak együtt tárgyalta a két testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását. A módosításra a társulásban résztvevõ önkormányzatok felhagyott szeméttelepeinek rekultivációjára benyújtandó pályázat miatt volt szükség, ugyanis részletesen szabályozni kellett a pályázatban való részvétel feltételeit. A módosítást és a pályázat elnyerését követõen a tiszagyulaházi szeméttelep rekultivációja is sorra kerül.

16.00 órától a testület saját rendes ülésén a Többcélú Kistérség Polgári Társulása által hozott határozatok utólagos jóváhagyását tárgyalta elsõ napirendként. A támogató szolgálat további mûködtetésérõl és Folyás község egyes, eddig közösen ellátott feladatokból való kilépésérõl döntött a Társulási Tanács a korábbi üléseiken. A Képviselõ-testület mindkét határozatot jóváhagyta.

Második napirendként a testület a gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról szóló beszámolót tárgyalta. A feladatok egy részét a kistérségi gyermekjóléti szolgálat szakemberei látják el, így a munkájukról õk is értékelést adtak. A két beszámoló szerint kirívó eset szerencsére nem történt a településen, azonnali intézkedést nem kellet tenni. Vannak azonban kialakulóban lévõ tendenciák, melyekkel szemben a megelõzésre kell a hangsúlyt fektetni. Ilyenek pl. az igazolatlan iskolai mulasztások, melyek miatt egyre gyakoribb az oktatási intézmények jelzése.
A beszámolókat a testület elfogadta.

A Különfélék napirendben Mikó Zoltán polgármester adott tájékoztatót a képviselõk részére az aktuális pályázati lehetõségekrõl, valamint önkormányzat tulajdonában lévõ egyes ingatlanok értékesítésérõl. Ez utóbbira pontos felmérés és testületi határozat meghozatala után kerülhet sor.

Ezt követõen a testület szociális ügyekben zárt ülésen hozott határozatot.

Maginé Csirke Erzsébet
körjegyzõ

<< vissza