Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Képviselõ testületi ülés

március 26.

Együttes üléssel kezdte munkáját az újtikosi és tiszagyulaházi testület. Egyetlen napirendi pontot tárgyalt, az Újtikos-Tiszagyulaháza körjegyzõség 2008. évi költségvetésének végrehajtását. A két település képviselõi elfogadták a tavalyi év gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Ezt követõen a tiszagyulaházi testület önállóan folytatta megbeszélését.
1. Elsõ napirendi pontban a tavalyi év költségvetésérõl szóló rendeletét módosította. Átvezette az elõirányzatokon a 2008-as tényleges teljesítéseket. 

2. A következõ napirendi pontban a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról tárgyaltak. Ennek lényege, hogy 2009. április 1-tõl az Önkormányzatnak egy bizottsága mûködik ügyrendi bizottság elnevezéssel.

3. A szociális ellátásokról szóló rendeletét tárgyalta meg a testület. A módosítás egyik lényeges pontja a rendszeres szociális segélyesek együttmûködési kötelezettségének módosítása a családsegítõkkel.
Másik lényeges eleme a módosításnak, hogy méltányossági lakásfenntartási támogatást csak az kaphat, akinek a lakásfenntartás elismert költsége eléri, vagy meghaladja a család összjövedelmének 30%-át.

4. Közfoglalkoztatási terv: a testület a törvényi kötelezettségének eleget téve, megalkotta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. A tervben 33 fõ foglalkoztatását tervezi az Önkormányzat, akik többnyire települési fenntartási és üzemeltetési feladatokat fognak ellátni. Fõ feladatuk az utcák tisztán tartása, fûnyírás, járdák javítása, intézmények, templom környezetének rendben tartása.

5. A következõ napirendi pontban a képviselõk arról döntöttek, hogy a Hunyadi út 1. szám alatt lévõ ingatlant ingyenesen használók (vállalkozó háziorvos, gyógyszertár) járuljanak hozzá az épület mûködési kiadásaihoz. Eddig az épület teljes rezsijét az Önkormányzat fizette, de erre a mostani anyagi körülmények között már nem képes. A képviselõ testület határozata szerint a gyógyszertárnak és a háziorvosnak fizetniük kellene az általuk használt alapterületre esõ részt.

6. Újtikos község Önkormányzata kezdeményezte a körjegyzõségi szerzõdés módosítását, a finanszírozás módjára tekintettel. A tiszagyulaházi képviselõk a kezdeményezést nem fogadták el.

7. Szerzõdést kötöttünk a tiszavasvári Közterületi Tûzoltósággal, hogy baj esetén a segítség hamarabb érkezzen.

8. A következõ napirendben a Polgári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodását módosították.

9. A Tiszagyulaházáért Alapítvány Alapító Okiratát módosította a testület. Az alapítvány tevékenységi körét részletezte a helyi sajátosságoknak megfelelõen.

10. Különfélék

március 31.

Görbeháza-Újtikos-Tiszagyulaháza képviselõi tartottak együttes ülést, melynek keretei között létrehozták a közös Intézményfenntartó társulást. A társulás alapfeladata a bölcsõdei ellátás, az óvodai nevelés, és az iskolai oktatás. Székhelye Görbeháza, tagintézményei: Újtikos és Tiszagyulaháza iskolái, óvodái. A társulás az intézményeink további mûködésére nézve változást nem okoz.

<< vissza