UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1642
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Képviselő testületi ülés

március 26.

Együttes üléssel kezdte munkáját az újtikosi és tiszagyulaházi testület. Egyetlen napirendi pontot tárgyalt, az Újtikos-Tiszagyulaháza körjegyzőség 2008. évi költségvetésének végrehajtását. A két település képviselői elfogadták a tavalyi év gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Ezt követően a tiszagyulaházi testület önállóan folytatta megbeszélését.
1. Első napirendi pontban a tavalyi év költségvetéséről szóló rendeletét módosította. Átvezette az előirányzatokon a 2008-as tényleges teljesítéseket. 

2. A következő napirendi pontban a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról tárgyaltak. Ennek lényege, hogy 2009. április 1-től az Önkormányzatnak egy bizottsága működik ügyrendi bizottság elnevezéssel.

3. A szociális ellátásokról szóló rendeletét tárgyalta meg a testület. A módosítás egyik lényeges pontja a rendszeres szociális segélyesek együttműködési kötelezettségének módosítása a családsegítőkkel.
Másik lényeges eleme a módosításnak, hogy méltányossági lakásfenntartási támogatást csak az kaphat, akinek a lakásfenntartás elismert költsége eléri, vagy meghaladja a család összjövedelmének 30%-át.

4. Közfoglalkoztatási terv: a testület a törvényi kötelezettségének eleget téve, megalkotta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. A tervben 33 fő foglalkoztatását tervezi az Önkormányzat, akik többnyire települési fenntartási és üzemeltetési feladatokat fognak ellátni. Fő feladatuk az utcák tisztán tartása, fűnyírás, járdák javítása, intézmények, templom környezetének rendben tartása.

5. A következő napirendi pontban a képviselők arról döntöttek, hogy a Hunyadi út 1. szám alatt lévő ingatlant ingyenesen használók (vállalkozó háziorvos, gyógyszertár) járuljanak hozzá az épület működési kiadásaihoz. Eddig az épület teljes rezsijét az Önkormányzat fizette, de erre a mostani anyagi körülmények között már nem képes. A képviselő testület határozata szerint a gyógyszertárnak és a háziorvosnak fizetniük kellene az általuk használt alapterületre eső részt.

6. Újtikos község Önkormányzata kezdeményezte a körjegyzőségi szerződés módosítását, a finanszírozás módjára tekintettel. A tiszagyulaházi képviselők a kezdeményezést nem fogadták el.

7. Szerződést kötöttünk a tiszavasvári Közterületi Tűzoltósággal, hogy baj esetén a segítség hamarabb érkezzen.

8. A következő napirendben a Polgári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodását módosították.

9. A Tiszagyulaházáért Alapítvány Alapító Okiratát módosította a testület. Az alapítvány tevékenységi körét részletezte a helyi sajátosságoknak megfelelően.

10. Különfélék

március 31.

Görbeháza-Újtikos-Tiszagyulaháza képviselői tartottak együttes ülést, melynek keretei között létrehozták a közös Intézményfenntartó társulást. A társulás alapfeladata a bölcsődei ellátás, az óvodai nevelés, és az iskolai oktatás. Székhelye Görbeháza, tagintézményei: Újtikos és Tiszagyulaháza iskolái, óvodái. A társulás az intézményeink további működésére nézve változást nem okoz.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.