Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/ 392 103

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Beszámoló a képviselõ testület 2009. január 28-ai ülésérõl

A testület a munkáját együttes üléssel kezdte Újtikoson. Az együttes ülésen a közösen fenntartott oktatási intézmény esélyegyenlõségi tervét és az alapító okirat módosítását beszélte meg.
Majd a közösen mûködtetett körjegyzõség 2009. évi költségvetését határozta meg, és az évi köztisztviselõi teljesítmény követelmények alapjául szolgáló célokról döntött. Ezt követõen a tiszagyulaházi képviselõ testület önállóan folytatta munkáját.

1. napirendi pont
Az ivóvíz és szennyvíz díj emelését vitatták meg immár második fordulóban. A testület a decemberi ülésen a szolgáltató által javasolt emelési mértéket nem fogadta el, ezért a szolgáltatót új kalkuláció elkészítésére kérte.
Végül a testület a vízdíj mértékét 244 Ft/m3-ben, a szennyvízét 232 Ft/m3-ben állapította meg (az ár az ÁFÁ-t is tartalmazza). Az emelt díjat 2009. 02. 01-tõl kell megfizetni.
Bevezetésre kerül a rendelkezésre állási díj, melyet fogyasztási helyenként havonta kell megfizetni a szolgáltató részére.

2. napirendi pont
Igen hosszas vita után fogadta el a testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetését. A mostani gazdasági válság miatt az Önkormányzatnak az intézményei mûködtetésére adott állami pénzek súlyos milliókkal csökkenek ebben az évben is. Az Önkormányzatnak egyre inkább saját bevételeibõl kell kigazdálkodni a kötelezõ feladatok ellátását. Ha a helyi viszonyokat vesszük figyelembe, akkor egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nagyobb bevételek híján, erre képtelenek vagyunk. A megszorító intézkedéseket még tovább kell szigorítani, és ezért szóba kerültek olyan dolgok is, amelyeket csak a legvégsõbb esetben és nagy állami nyomás hatására fogjuk csak meglépni (ilyen pl. a Mûvelõdési ház bezárása, Hírhozó megszûntetése, hivatali apparátus csökkentése, konyha bezárása, az óvoda fenntartásának kétségessége, az iskola polgári kistérséghez való csatlakoztatása).
Ezek természetesen most még csak tervek, és semmiképpen nem szeretnénk ezt megvalósítani, de ha az államtól érkezõ pénzek tovább csökkenek, nem lesz mibõl fenntartani õket.
Természetesen az önkormányzat továbbra is pályázik a központi költségvetésbe további támogatásokra. Mivel ez csak pályázat, sikeressége és mértéke kétséges.
A költségvetési hiány mértéke eléri a 25%-ot. Kitartunk, ameddig lehet és az elõbb felsorolt intézkedéseket semmiképpen nem szeretnénk bevezetni, mert tudjuk, hogy ez a település teljes halálát jelenti. Viszont ez a csõdközeli állapot, ez a teljes pénztelenség csak rövid ideig és nagyon nehezen tartható fenn.

3. napirendi pont
Talajterhelési díj.
2009. május 1-tõl kerül bevezetésre településünkön a talajterhelési díj. Ennek bevezetése az önkormányzat számára kötelezõ. Így a testület ettõl nem tekinthet el. A díjat annak a fogyasztónak kell fizetnie, akinek az ingatlanára a vezetékes ivóvizet bevezették és a szennyvízcsatornára annak ellenére nem kötött rá, hogy lehetõsége lenne.
A díj mértéke 360 Ft/m3 az elfogyasztott víz mértéke után. A testület úgy határozott, hogy ezt a lakossági terhet  azért csak május 1-tõl vezeti be, hogy addig lehetõséget adjon a lakosság számára a szennyvíz hálózatra való ingyenes csatlakozásra. A rákötés eddig az idõpontig ingyenes május 1-tõl 100 000 Ft-ot kell fizetni. A bekötéssel kapcsolatos egyéb költségeket minden ingatlantulajdonos maga viseli (vázlatrajz, ingatlanon belüli munkálatok).

4. napirendi pont
Elfogadta a képviselõ testület a 2009. évi közbeszerzési tervet.
Két hónapja tárgyal az Önkormányzat az EMFESZ Kft-fel a hivatal épületének és gázköltségeinek csökkentésérõl. A tárgyalások eredményeképpen a testület a Kft. ajánlatát elfogadta, és így kedvezõ áron vásárolhatja a gázt.
Az EMFESZ Kft. a lakosság számára is lehetõséget ad a megtakarításra, ha a www.gas.hu  honlapon elektronikusan kerül sor a szerzõdés módosítására.

5. napirendi pont
Az Államigazgatási Hivatal jelzésére az Önkormányzatnak egy bizottságot kell mûködtetnie, ezért a pénzügyi és szociális bizottságot megszûnteti.

<< vissza