UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 2982
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Beszámoló a képviselő testület 2009. január 28-ai üléséről

A testület a munkáját együttes üléssel kezdte Újtikoson. Az együttes ülésen a közösen fenntartott oktatási intézmény esélyegyenlőségi tervét és az alapító okirat módosítását beszélte meg.
Majd a közösen működtetett körjegyzőség 2009. évi költségvetését határozta meg, és az évi köztisztviselői teljesítmény követelmények alapjául szolgáló célokról döntött. Ezt követően a tiszagyulaházi képviselő testület önállóan folytatta munkáját.

1. napirendi pont
Az ivóvíz és szennyvíz díj emelését vitatták meg immár második fordulóban. A testület a decemberi ülésen a szolgáltató által javasolt emelési mértéket nem fogadta el, ezért a szolgáltatót új kalkuláció elkészítésére kérte.
Végül a testület a vízdíj mértékét 244 Ft/m3-ben, a szennyvízét 232 Ft/m3-ben állapította meg (az ár az ÁFÁ-t is tartalmazza). Az emelt díjat 2009. 02. 01-től kell megfizetni.
Bevezetésre kerül a rendelkezésre állási díj, melyet fogyasztási helyenként havonta kell megfizetni a szolgáltató részére.

2. napirendi pont
Igen hosszas vita után fogadta el a testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetését. A mostani gazdasági válság miatt az Önkormányzatnak az intézményei működtetésére adott állami pénzek súlyos milliókkal csökkenek ebben az évben is. Az Önkormányzatnak egyre inkább saját bevételeiből kell kigazdálkodni a kötelező feladatok ellátását. Ha a helyi viszonyokat vesszük figyelembe, akkor egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nagyobb bevételek híján, erre képtelenek vagyunk. A megszorító intézkedéseket még tovább kell szigorítani, és ezért szóba kerültek olyan dolgok is, amelyeket csak a legvégsőbb esetben és nagy állami nyomás hatására fogjuk csak meglépni (ilyen pl. a Művelődési ház bezárása, Hírhozó megszűntetése, hivatali apparátus csökkentése, konyha bezárása, az óvoda fenntartásának kétségessége, az iskola polgári kistérséghez való csatlakoztatása).
Ezek természetesen most még csak tervek, és semmiképpen nem szeretnénk ezt megvalósítani, de ha az államtól érkező pénzek tovább csökkenek, nem lesz miből fenntartani őket.
Természetesen az önkormányzat továbbra is pályázik a központi költségvetésbe további támogatásokra. Mivel ez csak pályázat, sikeressége és mértéke kétséges.
A költségvetési hiány mértéke eléri a 25%-ot. Kitartunk, ameddig lehet és az előbb felsorolt intézkedéseket semmiképpen nem szeretnénk bevezetni, mert tudjuk, hogy ez a település teljes halálát jelenti. Viszont ez a csődközeli állapot, ez a teljes pénztelenség csak rövid ideig és nagyon nehezen tartható fenn.

3. napirendi pont
Talajterhelési díj.
2009. május 1-től kerül bevezetésre településünkön a talajterhelési díj. Ennek bevezetése az önkormányzat számára kötelező. Így a testület ettől nem tekinthet el. A díjat annak a fogyasztónak kell fizetnie, akinek az ingatlanára a vezetékes ivóvizet bevezették és a szennyvízcsatornára annak ellenére nem kötött rá, hogy lehetősége lenne.
A díj mértéke 360 Ft/m3 az elfogyasztott víz mértéke után. A testület úgy határozott, hogy ezt a lakossági terhet  azért csak május 1-től vezeti be, hogy addig lehetőséget adjon a lakosság számára a szennyvíz hálózatra való ingyenes csatlakozásra. A rákötés eddig az időpontig ingyenes május 1-től 100 000 Ft-ot kell fizetni. A bekötéssel kapcsolatos egyéb költségeket minden ingatlantulajdonos maga viseli (vázlatrajz, ingatlanon belüli munkálatok).

4. napirendi pont
Elfogadta a képviselő testület a 2009. évi közbeszerzési tervet.
Két hónapja tárgyal az Önkormányzat az EMFESZ Kft-fel a hivatal épületének és gázköltségeinek csökkentéséről. A tárgyalások eredményeképpen a testület a Kft. ajánlatát elfogadta, és így kedvező áron vásárolhatja a gázt.
Az EMFESZ Kft. a lakosság számára is lehetőséget ad a megtakarításra, ha a www.gas.hu  honlapon elektronikusan kerül sor a szerződés módosítására.

5. napirendi pont
Az Államigazgatási Hivatal jelzésére az Önkormányzatnak egy bizottságot kell működtetnie, ezért a pénzügyi és szociális bizottságot megszűnteti.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.