Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Beszámoló a képviselõ-testület december 17-i ülésérõl

 1. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítását tervezik a környezõ települések Polgáron. A képviselõ-testület a meghozott határozatával egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását az Egészségügyi Minisztériumhoz. A pályázat megnyerése esetén 2010-tõl modern, európai szintû egészségügyi ellátást kaphatnak a csatlakozó településen lakók.
 2. Napirendi pontok elõtt kért szót Folyás polgármestere, a két önkormányzat között fennálló elszámolási vita miatt. A polgármester asszony vitatja a fennálló tartozás összegét.
 3. A testület a harmadik napirendi pontban a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójának emelésérõl döntött. 2009. január 1-tõl magánszemélyeknek az eddigi 7000 Ft helyett 8000 Ft-ot, vállalkozóknak pedig alkalmazottanként 2200 Ft-ot kell fizetniük. A tiszagyulaházi adó mértéke még így is csak a fele annak, ami a törvény szerint megállapítható lenne (16000 Ft). A testület mérlegelte azt, hogy a lakosságot a helyi adón kívül több díj és adóemelés is sújtja, miközben a jövedelmek és a nyugdíjak nem emelkednek.
 4. Az ivóvíz és a szennyvíz díjának emelését tárgyalta a testület. A szolgáltató az üzemeltetéssel járó költségek emelésére tekintettel igen jelentõs, 21%-os díjemelést javasolt. Hosszas vita után a testület az emelt díjat nem fogadta el. A képviselõk 10%-os emelést tartanának elfogadhatónak, de ezt még a szolgáltatóval egyeztetni kell.
 5. Az iparûzési adó mértékének csökkentése volt a következõ napirendi pont. A testület az adó mértékét a 2008-as szinten tartotta.
 6. A helyi szociális rendelet módosításáról született rendelet a következõ napirendben. A módosítás három lényeges elemet érintett. 2009. január 1-tõl hatályon kívül helyezte a testület a méltányossági ápolási díjra, temetési segélyre és a gyermekszületési támogatásra vonatkozó paragrafusokat. Egyidejûleg a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó szakaszokat épített be a testület a rendeletbe.
 7. Emelkednek 2009. január 1-tõl az étkezési díjak.
  Az óvodai ellátás: 189 Ft+ÁFA
  Iskolai ebéd: 146 Ft + ÁFA
  3X iskolai étkezés: 250 Ft+ ÁFA
  Vendég ebéd: 417 Ft+ ÁFA
 8. A hulladékszállítási díjak sem maradnak a tavalyi szinten január elsejétõl.  A szolgáltató által készített költségelemzés alapján a kuka heti ürítése 237 Ft, a 110 l-es hulladékgyûjtõ zsák ára 225 Ft lesz. Ezek a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, illetve ezen felül 120 Ft/hó+ ÁFA díjbeszedési költség terheli majd számlánkat.
 9. Az idén másodszor tárgyalta a testület az elsõ lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezését. A döntést az Önkormányzat anyagi helyzete indokolja, hiszen nem tudja kifizetni a megítélt támogatásokat. A testület végül a támogatás megszüntetésérõl döntött.
 10. A testület elfogadta 2009 évi munkatervét. Eszerint a közmeghallgatás várható idõpontja május hónap. A testületi ülések általában minden hónap harmadik csütörtökén lesznek.
 11. Egy új szolgáltató ajánlatát tárgyalta meg a testület. Az ajánlat szerint 4-5%-os megtakarítást érhet el az Önkormányzat. Mivel a szolgáltató pontos díjkalkulációja nem érkezett meg a képviselõk levették napirendrõl az elõterjesztést.
 12. Az Önkormányzat három saját tulajdonú ingatlant ad bérbe vállalkozóknak telephely létesítésére.

Különfélék napirendben a polgármester tájékoztatta a képviselõket két informatikai pályázat elnyerésérõl. Ennek keretében az iskolában beszerzésre kerül 20 db számítógép (10-10 db Tiszagyulaháza-Újtikos), interaktív táblák, laptop, és egyéb informatikai eszközök.
A könyvtár is új eszközökkel bõvül, a kistérségi mozgókönyvtár keretében. Laptopot illetve multifunkcionális készüléket kapunk a polgári Kistérségtõl.
Pályázatot nyújt be az Önkormányzat  "Kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szûrésének elõsegítésére" Megvalósítás ideje: 2009. I. félévében. Ez a pályázat az emlõszûrésre utazók buszköltségének fedezését szolgálná.

Maginé Dr. Csirke Erzsébet                                                     Mikó Zoltán
            körjegyzõ                                                                  polgármester

<< vissza