Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Kedves Olvasó!

Településünkön ismét véradást szerveztünk, 2008. július 24-én a Mûvelõdési Házban.
Most is, mint legutóbb, jó hangulatban telt el az esemény. Ez nagyban köszönhetõ a debreceni Vérellátó Szolgálat kedves munkatársainak, és a helyi véradó közösségünknek is.

Rendszeres véradóink közül sokan eljöttek, sõt még 3 fõ új, elsõ véradót is regisztráltak. Szükség is volt minden csepp vérre, hiszen ezen a nyáron nagyon nagy vérhiányban szenvedtek a kórházak, állítólag több mûtétet is el kellett halasztani, mert nem volt elegendõ vérkészítmény. Sokan sajnos már tudják, mit jelent egy beteg ember a családban. Egy gyors mûtéti beavatkozás akár életet is menthet. Ezért is fontos átgondolni, hogy a véradással mennyi betegen segíthetünk.

Ezen a véradáson 23 személy jelent meg, akik közül 4 fõt kiszûrtek. Így hát 19-en sikeresen adtak vért.

A megjelentek névsora:

1. Balogh Jánosné
2. Barkaszi Jánosné
3. Budainé Pázmándi Judit
4. Hajnal Lászlóné
5. Jancsó László
6. Józsa Sándor
7. Juhász Nikoletta elsõ véradó
8. Kapus István
9. Kapus Istvánné
10. Lázár Anett
11. Lucziné Kalóz Mária
12. Pisák Jánosné
13. Smigerné Kovács Ilona (Újtikos)
14. Szabó János
15. Szincsákné Gnauck Doris
16. Tabi László elsõ véradó
17. Tarr Ildikó
18. Tarr Miklós elsõ véradó
19. Tóth Gyuláné
20. Váradi Jánosné
21. Vassné Tóth Piroska (Újtikos)
22. Wawrzyniak Ede
23. Wawrzyniak Edward

Mindenkinek köszönjük, hogy áldoztak idõt és eljöttek vért adni. Külön is köszönetet mondok az elsõ váradóknak és gratulálunk a bátorságukhoz! Remélem, a kis kellemetlen tûszúrás ellenére kedvet kaptak, és el fognak jönni máskor is.

Sokan segítettek a szervezésben, az esemény lebonyolításában, amit nagyon köszönök az alábbi személyeknek: Dobos Lászlóné, Budainé Pázmándi Judit, Tóth Gyuláné és Izsoó László.

Kiemelném a meghívók kézbesítésében önkéntes segítkezõket is, nekik is szintén köszönöm:  Rózsa Esztella, Tóth Adrienn, Tóth Edina és Tar Tímea.

Mindenkit szeretettel várunk a következõ (decemberi) véradáson!


Kapus Istvánné
véradás-szervezõ

<< vissza