Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tájékoztató a szemétszállításról és díjfizetésérõl

Az adóívekkel együtt több lakos részére kézbesítette a Hivatal a szemétszállítási díj befizetésérõl szóló felszólítást.

Sokan nem fizetik meg a szolgáltató részére a díjat, pedig erre jogszabályok kötelezik az ingatlanok tulajdonosait, használóit. A hulladékszállításról (szilárd és folyékony egyaránt) törvény rendelkezik 2000 óta (2000. évi XLIII törvény). Eszerint a hulladékszállítás kötelezõen igénybeveendõ közszolgáltatás, tehát nem az állampolgárok akaratán múlik, hogy a háztartásokban keletkezõ hulladéknak mi lesz a sorsa. A keletkezõ szemetet mindenkinek kötelessége átadni a szállítóknak megsemmisítésre. A háztartási hulladék akár nyílttéri, akár kazánban, kályhában való megsemmisítése a fenti törvény szerint tilos.

A szemétszállítás megszervezése önkormányzati feladat, Tiszagyulaháza önkormányzata ennek a kötelességének eleget tett, amikor a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.vel a szerzõdést megkötötte. A településen kizárólag ez a szerv végezheti a szilárd hulladék begyûjtését.

Természetesen a szolgáltatásért fizetni kell, a szemétszállítás díját a Képviselõ-testület rendeletben, rendszerint év végén állapítja meg a következõ év január 1-tõl. A díj megállapításának módját szintén jogszabály korlátozza, csak a szolgáltató által a jogszabályban meghatározott költségek ismerhetõk el, melyet településre vetítve, visszaosztva a háztartások számával kell megállapítani. Ez adja évente az egy lakásra esõ szemétszállítási díjat, melyet a szolgáltató részére a lakáshasználóknak kell megfizetniük.

Tudom, sokan vannak, akiknél nem keletkezik minden héten egy kukányi szemét, ezért a kukát nem is teszik ki, csak akkor, ha megtelik. Néhányan ezért tartják sérelmesnek a díj megállapítását, hiszen az 120 literes gyûjtõedényre van megállapítva, függetlenül attól, hogy van-e ennyi szemét a kukában, vagy nincs. Alkotmánybírósági határozat született errõl, amely kimondja, hogy a keletkezõ szemetet mérni kellene és minden állampolgár csak a ténylegesen elszállításra kihelyezett szemét után fizessen. Sajnos ennek a technikai oldala még nem áll rendelkezésre.  Vannak kísérletek a kivitelezésre, de eddig egy szabadalom sem született. Addig marad az egy kuka után megállapított és fizetendõ szemétszállítási díj. A díjat tárgyévben a Kft. részére kell megfizetni. Aki ezt elmulasztja, annak adók módjára történõ behajtás keretében szedjük be a díjat a tárgyévet követõen. Ezt a felszólítást kapták meg most azok, akiknek hátralékuk van. A Hivatal eljárása során adóhatóságként jár el, ugyanazokkal az eszközökkel rendelkezhet, mint az APEH.

A jelenlegi szabályozás szerint a szemétszállítási díjat meg kell fizetni akkor is, ha az ingatlan tulajdonosa, használója a szolgáltatást nem veszi igénybe- nem tesz ki szemetet-, de a szolgáltató rendelkezésre áll. A rendelkezésre állás megvalósul azzal, ha a szolgáltató minden héten a megadott napon végighalad az utcákon és ahol kinn van a kuka, felönti a szállító jármûbe.

Jól kitalálták tehát a jogalkotók, hogy ne lehessen a kötelezettség alól kibújni. Sokan "szemétadóról" beszélnek, hiszen úgy viselkedik a szemétszállítási díj, mintha adót szednének a lakosságtól.

Bár az elnevezés találó, mégsem szeretnénk adóhatósági eszközökkel szemétszállítási díjat beszedni. Bízok abban, hogy a lakosság jogkövetõ magatartással a díjat a szolgáltató részére minden évben megfizeti és hozzánk a beszedésre megkeresés nem érkezik.

Maginé dr. Csirke Erzsébet
körjegyzõ

<< vissza