Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Ballagás az Óvodában

Június 6-án délután 4 órára várták a tiszagyulaházi ovisok a szülõket, nagyszülõket, rokonokat az évzáró mûsoruk bemutatására és a nagycsoportosok ballagására.
Az ünnepi elõadásnak a kultúrház adott helyet, hiszen a csoportszoba szûknek bizonyult a meghívott vendégeknek. A gyermekek nagy izgalommal várták, hogy bemutathassák a közönségnek mûsorukat. Izgalmakkal teli hosszas készülõdés elõzte meg a ballagás napját, egész héten szorgalmasan gyakoroltak a kicsik. Ez a nap egyfajta megmérettetés is a gyermekek számára. A meghívott vendégek elõtt mutatja be az óvodában szerzett tudásának egy részét.
A mûsort a kis - középsõ csoportosok kezdték. Életkori sajátosságaikból adódóan mondókákat, rövid versikéket, fogójátékokat, állatmeséket mutattak be Kati óvónéni és a dajkanéni irányításával.

Majd a nagycsoportosok következtek. A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû mesét adták elõ. Olyan átéléssel játszották a darabot, hogy sok vendégnek mosolyt és könnyeket csaltak a szemébe.

A mese után lekerültek a jelmezek és bemutatták az egész évben tanult verseket, énekeket, körjátékokat, természetesen Szilvi óvónéni és dajkanéni segítségével.  Fergeteges tánctudásukat is megcsodálhattuk, a közönség nagy örömére. A gyerekek számot adtak önbizalomból, figyelembõl és fegyelembõl, koncentráció képességbõl és kitartásból. Mindannyian megérdemelték a közönség tapsát.

Ezt követte a ballagási összeállítás. A ballagók megkapták tarisznyájukat, a kis-középsõ csoportosok egy-egy csokor virággal és rövid versikével kedveskedtek a nagyoknak.

A ballagók verses összeállítással búcsúztak társaiktól, óvónéniktõl, dajkanénitõl. Szilvi óvónéni is elbúcsúzott nagycsoportosaitól, jótanácsokkal és apró gondolatokkal ellátva õket.

Szabó Sándorné óvoda vezetõ megköszönte a szülõk, a polgármester, a hivatali dolgozók munkáját mellyel segítették az Óvoda zavartalan mûködését.
A szülõk nevében Mikó Zoltán köszönte meg az óvónénik, dajkanénik, konyhásnénik egész évben végzett munkáját.

Ballagók: Juhász Boglárka, Pásztor Gergõ, Volüm Fanni, Katona Dominik, Budai Vanda, Pásztor Bence, Katonka Kitti, Lukács Alex, Hímer Bálint, Luczi Róbert, Tabi Zsófia, Mikó Zsófia.

12 nagycsoportos vett búcsút az óvodai élet megszokott légkörétõl, ahol 3-4 évet töltöttek.
Szeptembertõl egy számu-kra még ismeretlen, de érdeklõdve és kíváncsian várt "világ" az iskola nyitja meg kapuit.

Budainé

<< vissza