UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1205
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Tájékoztató a képviselő testület május 22-i üléséről.

1. A Képviselő-testület első napirendként a gyermekjóléti szolgáltatás 2007. évi ellátásáról szóló tájékoztatót fogadta el. A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Polgári Többcélú Kistérségi Társulás szakembereivel láttatja el.
A tájékoztató szerint településünkön kirívó eset nem fordult elő az elmúlt évben. A Szolgálat által kezelt problémák jelentős része anyagi, megélhetési gondok miatt jelentkezik.
A gyermekjóléti Szolgálat minden héten csütörtökön délelőtt tart ügyfélszolgálatot a Polgármesteri Hivatalban.

2. A Testület a 2007. évi adók befizetéséről kapott tájékoztatást a második napirendi pontban.
Tavaly a lakosság 3.885.000 Ft-ot fizetett be az önkormányzat számlájára. Sajnos sokan nem tettek eleget az adófizetési kötelezettségeiknek, a hátralék a kivetett adó 17 %-a.
A Testület felhívta a körjegyző figyelmét a hátralékok behajtására.

3. A Testület elé került előterjesztésként az első lakáshoz jutók támogatás és a gyermekszületési támogatás megszüntetése. Ezek nem kötelező szociális ellátások, a megszorító intézkedések részeként tárgyalt a rendelteket a Testület.
Hosszas vita után végül a Képviselők a támogatások fenntartásáról  szavaztak, nem szüntették meg azokat.

4. A Közigazgatási Hivatal hiányosságot tapasztalt a megalkotott 2008.évi költségvetési rendeltünkben, nem tüntettünk fel pl. az általános és céltartalékot. Számszaki hiányosság tehát nincs, pusztán formai hiányosság miatt tárgyalta a testület a rendelet módosítását.

5. A testület ebben a napirendben a Polgárra tervezett új járóbeteg szakellátó programhoz alapítandó  EURÓPA EGÉSZSÉGHÁZ-POLGÁR nonprofit Zrt-be alapító tagként lépett be. Ezzel biztosítja, hogy Tiszagyulaháza állandó lakosai a beruházás megvalósulása esetén TB támogatással igénybe vehessék az új, európai színvonalú járóbeteg ellátó szolgáltatásait. 
     

Ezt követően a testület zárt ülés keretében szociális ellátási kérelem tárgyában hozott döntést.

Képviselő testület

   Maginé dr. Csirke Erzsébet                                       Mikó Zoltán
             körjegyző                                                     polgármester

                        
<< vissza

 
 
UniWeb Bt.