Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Pályázati felhívás


Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testülete munkahelyteremtés céljára értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ tiszagyulaháza  379. hrsz-ú, valóságban Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. szám alatti ingatlanát (Polgármesteri Hivatal épülete).


Az ingatlan adatai:
Telek mérete: 1200 m2
Felépítmény: Irodaépület ( 300 m2)+ garázs (62  m2).
Az épület kétszintes, a földszinten elõtér, 2 db irodahelyiség, tárgyalóterem, vizesblokk, lépcsõház, az emeleten 6 db irodahelyiség, teakonyha, irattár, folyosó található.
Az ingatlan teljes közmûvel ellátott.

Pályázni az ingatlanra adott nettó vételi ár zárt borítékban történõ leadásával lehet 2008. július 30-án 16.00 óráig. A vételi ár mellett meg kell jelölni az ingatlan hasznosítási célját, a foglalkoztatni kívánt dolgozói létszámot, a tevékenység megkezdésének várható idejét.

A pályázatokat személyesen, vagy postán kell benyújtani Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz. levelezési címre, a zárt borítékon fel kell tüntetni, hogy "Pályázat a Hivatal épületére".

A pályázatok elbírálásáról a Képviselõ-testület legkésõbb 2008. szeptember 15-ig dönt. A testület az összességében legjobb ajánlatot tevõvel köt szerzõdést.

A testület fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázat esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

Az ingatlan megtekinthetõ hivatali munkaidõben a helyszínen.

További információ kérhetõ: Mikó Zoltán polgármester
                                               Tel.: 52/ 391-990

<< vissza