Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Tisztelt olvasók!

Az elmúlt hónapban már említettem, hogy a Tisza halszaporulata nagyban függ attól, hogy a halak találnak-e megfelelõ szaporodási helyet, mivel a meder nem minden esetben alkalmas erre a célra. A hideg ellenére is már megkezdõdött egyes halak ivása.

Mely halak ezek? A süllõ, más elnevezés: fogassüllõ, fogas. Magyarországon nagyobb folyóinkban, tavainkban található meg. Kedveli az oxigéndús, kemény aljzatú vizeket, állandóan búvóhelyet keres magának, ahol nincs, ott a meder egyenetlenségeiben keres fedezéket. Állóvizeken bedõlt fák, nádasok mellett kell keresni. Az iszapos részeket kerüli, télen viszont kifejezetten az iszapos gödröket keresi fel, hiszen a rothadás okozta hõtermelés kedvezõ mindenféle hal számára.

Testalkata arányos, kifejezetten szépnek mondható. A folyóvízben élõ süllõk általáltan nyúlánkabbak, míg az állóvíziek zömökebbek. Színe a hátán zöldesszürke, oldalt ezüstszürkés, hasa fehér. Testét apró, erõsen bõrbenõtt pikkelyek borítják. Oldalait 6-8 halvány testre merõleges oldalfolt tarkítja. Hátúszója két részbõl áll, az elsõnek kemények hegyesek a sugarai, a második lágysugarú úszó. Teste megnyúlt, oldalról lapított. A tejes nyúlánkabb, mint az ikrás. Feje hosszú, szája nagy, csúcsba nyíló. Ívása március-április hónapokban történik.

Ahol a természetes ívás nem mindig sikeres, az ívó terület hiánya miatt, ott süllõbokrokat helyeznek ki (borókabokor), hogy megfelelõ ívó helyet biztosítsanak a süllõk számára. A süllõ 10-12 fokos vízhõmérsékletnél párosan ívik. Ha a vizek korábban felmelegszenek, akkor az ívás is hamarabb kezdõdik, ha viszont a tavasz késik, akkor a "süllõszerelem" is elhúzódhat, akár május közepéig is. Sajátos tulajdonsága a tejes süllõnek, hogy miután a lerakott ikrákat megtermékenyítette, a fészek mellett marad, azt õrzi és gondozza. A hím általában fák víz alá lógó gyökereit vagy alámosott nádgyökereket választ fészeknek, amit megtisztít és õriz az ivadékok kikeléséig. Ezért fontos, az, hogy ha kijön a víz a mederbõl, meddig marad kint, mert az ivadék csak akkor tud biztosan kikelni, ha az öreg halak mellettük tudnak maradni.

A másik halfaj, ami ilyenkor ívik a csuka. Testének felépítése annyira jellegzetes, hogy más halunkkal össze sem lehet téveszteni. Teste torpedó alakú, bõre erõsen nyálkás és síkos, pikkelyei aprók, erõsen bõrbenõttek. Színezete az oldalán csukaszürke, kissé sárgás árnyalattal, hasa piszkosfehér. Úszói nagyok fejlettek, farkúszója nagyméretû, az elrugaszkodásra alkalmas. Hátúszója a teszt utolsó harmadában helyezkedik el, a farkalatti úszóval egy vonalban, ezek a vízben való kormányzást segítik. Ívása:

Az egyik legkorábban ívó halunk, ívása sokszor már a jég alatt is elkezdõdik, ami február-március hónapra tehetõ (a horgászszövetség emiatt megváltoztatta a fogásának tilalmi idejét február 15-tel kezdõdõen, mivel sok ikrás csukát fogtak ki ebben az idõszakban). Rendszerint a part menti sekély, felmelegedõ vízben rakja le nagyméretû ikráit, amelyek néhány nap múlva kelnek ki. A csukalárva elsõ napjaiban a szikzacskóból táplálkozik. A szikzacskó felszívódása után táplálékát zömmel apró rákok képzik.

A horgászok ez idõ tájt ezeket a halakat nem foghatják, egyrészt a fogási tilalom védi, másrészt a horgász jó érzése. Remélem, mert ugyanis akármelyik halfajtáról is beszélünk, temérdek ivadékvesztéssel jár, ha a halat megtartjuk. És ez a jövõt veszélyezteti, tehát még ha a horgunkra is kerül, engedjük el!

* * * * *

Két szõke nõ lemegy egy tóra horgászni. Minden nap bérelnek egy csónakot, majd kieveznek a tó közepére. Néhány napig semmit sem fognak, majd a következõ nap hirtelen rájuk köszönt a szerencse, és vagy 30 halat emelnek ki a vízbõl.
- Te, jelöld meg ezt a helyet, hogy holnap is ide jöjjünk. Itt nagyon sok hal van, biztos jó kapás lesz holnap is.
Másnap ballagnak a tópart felé.
- Megjelölted a helyet?
- Persze, rajzoltam egy nagy X-et a csónak aljára, így biztos visszatalálunk.
Az elõbbi szõkenõ a földhöz vágja a horgászbotjait.
- Te teljesen idióta vagy? A csónak alján jelölted be a helyet? Hát hogy lehetsz ekkora marha? És mi van akkor, ha nem a tegnapi csónakot kapjuk meg?
  

Kovács Attila

<< vissza