UNISON - Tiszagyulaháza
 
Látogatók száma: 1205
 
Közbiztonsági nap Tiszagyulaházán!
 


www.petegisz.hu
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszagyulaházán
 
 

Beszámoló a Képviselő testület 2008. február 14-i üléséről

Az ülés napirendi pontjai voltak:

1. napirendi pont: Előterjesztés a kistérségi járóbeteg szakellátásról
A Képviselő testület elfogadta, hogy Polgáron megépüljön a kistérségi Járóbeteg Központ. Ehhez Polgár város pályázatot nyújt be, amely ha sikeres lesz 2009-ben a község lakosai is egy igen modern technológiával ellátott szakrendelőben vehetik igénybe a teljes körű szolgáltatásokat. Ezzel a lakosok mentesülnének a Debreceni és Tiszaújvárosi utazások terhei alól.
Az ülésen vendégként jelen volt Kiss Ilona a Fejlesztési és Kabinet Iroda vezetője, valamint Dr. Dohány László a kistérségi munkaszervezet vezetője. 

2. napirendi pont: A Kistérségi szociális alapszolgáltatások térítési díjának felülvizsgálata
A testület rendeletet alkotott egyes szociális ellátások térítési díjairól. Ezeket a feladatokat a kistérség látja el, a most megállapított díjak március 1-től érvényesek. Előre láthatólag kevesebbet kell fizetni a szociális étkezésért, a házi szociális gondozásért.

3. napirendi pont: Módosította a testület a Kistérségi társulási megállapodást

4. napirendi pont
Nagy vitát váltott ki az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete A képviselők igen alaposan áttekintették a bevételi és kiadási oldalt, és végül a költségvetést 40 millió Ft-os hiánnyal fogadták el. Felhívta a polgármester és a körjegyző figyelmét, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg a hiány csökkentésére. A takarékoskodást a polgármester kezdeményezte azzal, hogy lemondott a 2008. január 1-től esedékes illetményemelésről, valamint hozzájárult költségtérítésének csökkentéséhez. A képviselők pedig tiszteletdíjuk kifizetését függesztették fel.

5. napirendi pont: A Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzése
 A 2007-ben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat több pontját kifogásolta, mellyel a testület egyetértett.

6. napirendi pont: Farkas Lajos könyvvizsgálóval kötött szerződés jóváhagyása

7. napirendi pont: A Képviselő testület elfogadta a 2008. évi munkatervet
Az év során az Önkormányzat áttekinti a kötelező feladatokat.

8. napirendi pont: A testület tájékoztatót fogadott el az Állami  Számvevőszék vizsgálatáról

9. napirendi pont: Különfélék

  • Döntött a Képviselő testület a tüdőszűrés anyagi támogatásáról. 40000 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak a Szűrőbusz kiszállása a településre. A testület igen fontosnak tartja, hogy a lakosság ingyen hozzájuthasson az ellátáshoz és minél többen igénybe vegyék.
  • A polgármester tájékoztatta a Képviselő testületet, hogy Újtikossal közösen felkívánnak lépni a szennyvíz kezelése ügyében a Polgári Városgondnoksággal szemben.
  • Tájékoztatást kaptak a képviselők arról is, hogy a 2006-ban átadott iskola kivitelezője az INFRA-SPED Kft. elismerte és garanciális javítás keretén belül megjavítja az azóta keletkezett hibákat.
  • A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Bacskai Zoltán alezredes, a polgári rendőr Örs parancsnoka 2007. december 30-ai hatállyal nyugdíjba vonult. Utódjáról a későbbiekben gondoskodnak.

<< vissza

 
 
UniWeb Bt.