Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.

+36 52/391-990

ÜDVÖZÖLJÜK

TISZAGYULAHÁZA

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Beszámoló a Képviselõ testület 2008. február 14-i ülésérõl

Az ülés napirendi pontjai voltak:

1. napirendi pont: Elõterjesztés a kistérségi járóbeteg szakellátásról
A Képviselõ testület elfogadta, hogy Polgáron megépüljön a kistérségi Járóbeteg Központ. Ehhez Polgár város pályázatot nyújt be, amely ha sikeres lesz 2009-ben a község lakosai is egy igen modern technológiával ellátott szakrendelõben vehetik igénybe a teljes körû szolgáltatásokat. Ezzel a lakosok mentesülnének a Debreceni és Tiszaújvárosi utazások terhei alól.
Az ülésen vendégként jelen volt Kiss Ilona a Fejlesztési és Kabinet Iroda vezetõje, valamint Dr. Dohány László a kistérségi munkaszervezet vezetõje. 

2. napirendi pont: A Kistérségi szociális alapszolgáltatások térítési díjának felülvizsgálata
A testület rendeletet alkotott egyes szociális ellátások térítési díjairól. Ezeket a feladatokat a kistérség látja el, a most megállapított díjak március 1-tõl érvényesek. Elõre láthatólag kevesebbet kell fizetni a szociális étkezésért, a házi szociális gondozásért.

3. napirendi pont: Módosította a testület a Kistérségi társulási megállapodást

4. napirendi pont
Nagy vitát váltott ki az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete A képviselõk igen alaposan áttekintették a bevételi és kiadási oldalt, és végül a költségvetést 40 millió Ft-os hiánnyal fogadták el. Felhívta a polgármester és a körjegyzõ figyelmét, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg a hiány csökkentésére. A takarékoskodást a polgármester kezdeményezte azzal, hogy lemondott a 2008. január 1-tõl esedékes illetményemelésrõl, valamint hozzájárult költségtérítésének csökkentéséhez. A képviselõk pedig tiszteletdíjuk kifizetését függesztették fel.

5. napirendi pont: A Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzése
 A 2007-ben megalkotott Szervezeti és Mûködési Szabályzat több pontját kifogásolta, mellyel a testület egyetértett.

6. napirendi pont: Farkas Lajos könyvvizsgálóval kötött szerzõdés jóváhagyása

7. napirendi pont: A Képviselõ testület elfogadta a 2008. évi munkatervet
Az év során az Önkormányzat áttekinti a kötelezõ feladatokat.

8. napirendi pont: A testület tájékoztatót fogadott el az Állami  Számvevõszék vizsgálatáról

9. napirendi pont: Különfélék

  • Döntött a Képviselõ testület a tüdõszûrés anyagi támogatásáról. 40000 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak a Szûrõbusz kiszállása a településre. A testület igen fontosnak tartja, hogy a lakosság ingyen hozzájuthasson az ellátáshoz és minél többen igénybe vegyék.
  • A polgármester tájékoztatta a Képviselõ testületet, hogy Újtikossal közösen felkívánnak lépni a szennyvíz kezelése ügyében a Polgári Városgondnoksággal szemben.
  • Tájékoztatást kaptak a képviselõk arról is, hogy a 2006-ban átadott iskola kivitelezõje az INFRA-SPED Kft. elismerte és garanciális javítás keretén belül megjavítja az azóta keletkezett hibákat.
  • A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Bacskai Zoltán alezredes, a polgári rendõr Örs parancsnoka 2007. december 30-ai hatállyal nyugdíjba vonult. Utódjáról a késõbbiekben gondoskodnak.

<< vissza